4/6/2015

Gradska četvrt Donja Dubrava, mjesni odbor Donja Dubrava

Poštovane građanke i građani pozivamo Vas da nam date svoje prijedloge poboljšanja okoline u kojoj živimo, Vaše pritužbe, prijedloge. Ekologija je budućnost. Priključite nam se i stvorite svoju sudbinu sami.

Povjerenik:

Josip Palić

mjesni odbor Donja Dubrava, Vrpoljska 10

Javite se na: 098 220850, info@hrvatskizeleni.hr

http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/mjesna_samouprava/Donja%20Dubrava/Karte/2.gif

<< Povratak