4/6/2015

VAŽNO!!! SASTANAK SKUPŠTINE

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela Kongresa: -Radno predsjedništvo (3 člana/ice) -Verifikacijska komisija (3 člana/ice) -Zapisničar/ka -Dvoje ovjerovitelja zapisnika

2.Izvješće verifikacijske komisije

3.Prihvaćanje Dnevnog reda

4. Odluka o: -prestanku s rada Hrvatske stranke zelenih – EKO saveza te da se ista kao politički subjekt briše iz registra stranaka. -kratko financijsko izvješće

5. Razno

<< Povratak